Verdi- og lånetakst

Gronolen Takst Og Bygg Bygg Stige

En verdi- og lånetakst er et takstdokument utarbeidet av en takstmann som angir to verdier på en eiendom/bolig: For det første en antatt markedsverdi (verditakst), og for det annet et forsiktig anslag over verdien (lånetakst). Verdi- og lånetaksten inneholder med andre ord to takster i ett dokument.

En verdi- og lånetakst skiller seg fra en tilstandsrapport i det grunnleggende formålet: Verdi- og lånetakster har som formål å fastsette verdien på en eiendom/bolig, mens tilstandsrapporter har som formål å beskrive en bygnings tekniske (i all hovedsak: fysiske) tilstand. Det er likevel en sammenheng mellom dokumenttypene ved at bygningens tekniske tilstand er ett av flere parametre som inngår ved fastsettelsen av bygningens verdi.

Når verdien beregnes vurderer takstmannen også forhold som beliggenhet, utsikt, solforhold, kommunikasjon samt nærhet til butikker og barneskole.

Verdi- og lånetakst kan danne grunnlag for salg, refinansiering, arveoppgjør, skilsmisseoppgjør, rettslige tvister mm.

Verditaksering av hytter og fritidseiendommer utføres på samme måte. Men her stilles det enda strengere krav til takstmannens lokalkjennskap, da markedet ofte er opphetet og variasjonene på eiendommene er store. Dette krever god lokalkunnskap og markedsinnsikt.

Anbefales ved:

  • Verditaksering i forbindelse med arv
  • Verditaksering i forbindelse med samlivsbrudd
  • Refinansiering
Ta kontakt
Prisliste

Du finner mer detaljer og priser for våre tjenester på denne siden.