Boligsalgsrapport

Gronolen Takst Og Bygg Valdres

Boligsalgsrapporten er en systematisk presentasjon av de forhold som takstmannen har observert og som, etter hans skjønn, har betydning ved eierskifte. Boligsalgsrapporten er i prinsippet en tilstandsrapport hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som er særlig relevante ved eierskifte.

Ny tilstandsrapport vil gjelde fra nyttår ihht nye regler for boligsalg, les mer om dette her.

Det understrekes at rapporten ikke erstatter selgers opplysningsplikt eller kjøpers undersøkelsesplikt, men utgjør et dokument som er ment å bidra til å øke tryggheten for alle impliserte parter.

Rapporten er tilpasset Avhendingsloven. Det betyr at forhold som ofte ellers kan føre til konflikter og som erfaringsmessig ender i retten, i størst mulig grad er vurdert og påpekt i Boligsalgsrapporten.

Det er denne rapportformen vi anbefaler i de fleste saker!

Anbefales ved:

  • Salg av enebolig
  • Salg av fritidsbolig
  • Salg av leilighet
  • I forbindelse med arv/dødsbo
  • I forbindelse med samlivsbrudd
  • I forbindelse med innkjøp

Boligsalgsrapportens struktur

Rapporten utføres i samsvar med gjeldende standarder, etter Norsk Standard der slike foreligger. Man benytter ”tilstandsgrader” for å angi eventuelle tilstandssvekkelser.

Befaringen

Det blir utført visuelle observasjoner og inspeksjoner på lett tilgjengelige deler av konstruksjoner. Våtrom blir inspisert spesielt grundig.

Levetidsbetraktninger

Normal levetid angis på generelt grunnlag i intervaller og det refereres til levetidstabell. Takstmannen vil gjennomgå hele boligen etter en detaljert sjekkliste.

Tilleggsundersøkelser

Etter nærmere avtaler kan takstmannen foreta tilleggsundersøkelser. Boligsalgsrapporten legger til rette for dette.

Dokumentkontroll

Her vil det fremgå hvilke dokumenter som er lagt til grunn for rapporten. Dette gjelder både dokumenter som oppdragsgiver legger frem og dokumenter takstmannen eventuelt må ha behov for å fremskaffe i tillegg.

Egenerklæringen

Egenerklæringen forenkler selgers opplysningsplikt. Boligsalgsrapporten forutsetter at selger fyller ut en EGENERKLÆRING. Denne er standardisert og er en ”sjekkliste” som er enkel å bruke.

Den får selger til å tenke igjennom forhold som er relevante ved eierskifte og den er til god hjelp for takstmannen ved befaring.

Egenerklæringen berører bl.a. historiske forhold for eksempel tidligere skadesituasjoner. Andre temaer er forhold som kan være avhengig av årstid og for eksempel ombygginger eller utbedringer som er foretatt. Offentlige kontroller som er gjennomført er et eget tema, det samme gjelder aktuell dokumentasjon av boligen. Ved å gjennomgå og fylle ut egenerklæringen så nøyaktig som mulig, da blir også Boligsalgsrapporten mest mulig riktig.

Det kan være greit å presisere at takstmannens fokus ligger på husets overflater og kvaliteter, samt evt. Skader og avvik. Vi har selvfølgelig taushetsplikt om alle forhold vi får kjennskap til i forbindelse med et takstoppdrag.

Boligsalgsrapporten er et verktøy som er like viktig for kjøper som selger.

Ta kontakt
Prisliste

Du finner mer detaljer og priser for våre tjenester på denne siden.