Spørsmål og svar

Gronolen Takst Og Bygg Ole Gammelt Hus

Det er naturlig å ha spørsmål når det kommer til taksering og hva dette innebærer. Samtidig er det viktig med trygghet i prosessen med salg av hus eller hytte, som involverer store verdier for alle parter. Vi har samlet noen vanlige spørsmål som kan gi deg svar på det du lurer på rundt taksering og tilhørende tjenester. Du finner også mer utførende beskrivelse av våre tjenester her.

Ta kontakt

Hva kan jeg forvente av takstmannen?

Du kan forvente at takstmannen gir en objektiv vurdering av tilstanden til boligen din. Takstmannen skal være uavhengig. Det vil si at han ikke skal ha noen koblinger til verken eiendomsmeglere, bank, forsikringsselskaper eller andre involverte aktører. Takstmannen har høy integritet og har streng taushetsplikt. All informasjon som kommer frem i løpet av oppdraget er taushetsbelagt.

Du kan også forvente at takstmannen er godt kjent i ditt nærområde. Han skal vite hva nabolaget inneholder. Det vil si at han skal vite hvor nærmeste barnehage, skole, matbutikk og lignende. Vi anbefaler at du velger en takstmann som har rykte på seg for å være nøyaktig, grundig, dyktig og som kjenner ditt nabolag godt.

Hva koster en takst?

Hva en takst koster avhenger av hvilken type takst man ønsker, boligens størrelse, antall våtrom og antall bygg som skal takseres. Ta kontakt med oss for å få et pristilbud. Se ellers vår prisliste.

Hvor lang tid tar en befaring?

En befaring i en vanlig bolig tar minimum 1-2 timer når vi utfører en verdi- og lånetakst. For en teknisk gjennomgang (Boligsalgsrapport) tar befaringen ofte minimum 3-5 timer.

Må jeg rydde boligen før dere kommer?

Nei, boligen må ikke ryddes mer enn at vi har fri tilgang til alle rommene i boligen. Dersom vi for eksempel ikke kommer oss inn i en full bod må vi ta forbehold i taksten om at rommet ikke er besiktiget.

Man trenger ikke å vaske boligen før befaringen, men boligens sluker må rengjøres på forhånd.

Luker til krypkjeller og kaldloft bør vært åpnet før befaringen, da også disse rommene skal være tilgjengelig for inspeksjon.

Hvor lang tid tar det før taksten er ferdig?

Når du får tilbud fra oss vil du også få beskjed om når du kan forvente at taksten er ferdig levert til deg. Du vil da få taksten tilsendt på e-post.

Hva må jeg gjøre etter befaring?

Når du har mottatt rapporten fra takstmannen må du lese den grundig. Dersom du oppdager feil eller mangler i rapporten må du gi takstmannen tilbakemelding om dette.

Hvorfor oppstår det konflikter i forbindelse med kjøp og salg av bolig?

I mange tilfeller dreier konflikter knyttet til boligsalg seg om feil og mangler som er vanskelig eller «umulig» å oppdage av ufaglærte, eller ved en verdi- og lånetakst. Eksempler på slike feil kan være skjult mugg/sopp i veggen på badet, feil konstruksjon av taket på loftet eller manglende lufting.

Selger skal opplyse om alt han vet om eiendommen, både det som anses som negativt og det positive. Kjøper har undersøkelsesplikt, og er derfor pliktig til å undersøke boligen for feil og mangler. Dersom det i ettertid kommer frem feil på eiendommen som ikke er beskrevet, er det avgjørende at feilen ikke var mulig å oppdage på befaringsdagen, for at kjøper skal kunne fremme et krav mot selger.