Prisliste

Her finner du detaljerte priser for våre tjenester. Utover dette avtaler vi pris for hvert enkelt oppdrag. Alle priser er inkl. mva.

Ta kontakt

Boligsalgsrapport (grunnmodul)

Rapport med arealmåling og verditakst:

Boliger, rekkehus og leiligheter
Fra kr 12 375 ,–
Ny type fra 01.01.2022 fra kr 15 000,-

Leiligheter: unntak fra standard om vurdering av fellesdeler (fellesdeler blir ikke kontollert og vurdert)

Hytter uten innlagt vann / avløp
Frakr 9 375 ,–

Høystandardhytter med innlagt vann / avløp
Fra kr 11 875 ,–

Boligsalgsrapport etter NS3600 (tilleggstjenester)

Kontroll av tegninger (kontroll om boligen er i henhold til byggemeldte tegninger)
kr 2 500 ,–

Kontroll av romfunksjon for P-rom
kr 1 875 ,–

Utvidet fuktsøk (hulltaking), pr hull
kr 750 ,–

Forenklet vurdering av elektrisk anlegg
kr 2 500 ,–

Forenklet vurdering av branntekniske forhold
kr 2 500 ,–

Tillegg andre bygg

Garasjer / carporter / uthus, pr enhet
Fra kr 2 500 ,–

Anneks med innlagt vann / avløp
Fra kr 5 000 ,–

Anneks uten innlagt vann / avløp
Fra kr 2 500 ,–

Merk: Tilleggsbygg blir ikke vurdert på tilstandsnivå. Er dette ønskelig, be om tilbud.

Verdi og- lånetakst (enkel vurdering, anbefales ikke ved salg)

Enebolig, rekkehus, leiligheter, hytter o.l.
Fra kr 8 690 ,–

Annet

Fremskaffe papirer fra kommunen
Fra kr 2 500 ,–

Timepris
kr 1 200 ,–

Tomtetaksering
Fra kr 4 375 ,–

Forhåndstakst
Be om tilbud

Rådgivning, evt. befaring ved kjøp av enebolig / fritidsbolig
Be om tilbud


Kjøring per km tilkommer med kr 7 ,–
Merk: Innhenting av dokumenter er forutsatt utført av eier / oppdragsgiver. Eventuelle utgifter vedrørende dette, og andre utgifter kommer i tillegg.